2 niedziela zwykła rok B -18.01.2015

jezus_szuka_ciebieSamuel miał trudność w rozumieniu słów BOGA. Myślał, że to człowiek mówi, ale to był Bóg, który wy­trwale czekał na odpowiedź swego sługi. Bóg woła, ale człowiek nie słyszy, bo głośno i gwarno wszędzie, a przede wszystkim w człowieczym sercu, myślach… Tak głośno, że nie sposób usłyszeć tego delikatnego i pełnego miłości głosu. Samuel usłyszał, bo Bóg wołał wytrwale. Nie ustał nawet wtedy, kiedy Samuel nie zrozumiał, bo człowiek jest tak ważny dla BOGA! Bóg walczy o każdego do końca, woła aż do ostatniej chwili. Miłość nigdy nie ustaje, nigdy się nie poddaje, zawsze pokłada nadzieję, l taki jest nasz Bóg, który jest MIŁOŚCIĄ., dlatego po pro­stu nie przestaje wołać, dlatego nie przestaje kochać! „

Jezus postawił swoim uczniom bardzo ważne pytanie: Czego szukacie?  Znać cel, wiedzieć za czym się podąża, to wyruszać w pewniejszą drogę, to nie liczyć na przypadek, czy łut szczęścia. Jak trudno jest człowiekowi, który w swoim życiu nie wie, czego szuka naprawdę. Cza­sem sami nie wiemy, czego szukamy. Uczniowie też nie odpowiedzieli na to pytanie. To pytanie jest egzystencjalne, ono towa­rzyszy naszej codzienności od początku: Czego tak na­prawdę szukam? Na czym najbardziej mi w życiu zależy? O co walczę każdego dnia?

Jak u mnie wygląda sprawa odpowiedzi na pytania, które kieruje do mnie Bóg na modlitwie, ze Słowa Bożego, z przychodzących sytuacji, zjawisk naturalnych, ze strony drugiego człowieka?

Jezus daje odpowiedź i  kieruje zaproszenie: chodźcie, a zobaczycie .

Każde nasze spotkanie z Jezusem pomaga nam doświadczyć Jego samego i również zrozumieć, do jakich działań jesteśmy przez Niego zaproszeni.

This entry was posted in okres zwykły. Bookmark the permalink.