Michałkowa

  Kościół filialny pw. Św. 

                                                 Anny w Michałkowej.

20131020_100005

Został wzniesiony w końcu XVII w. na miejscu świątyni wzmiankowanej w 1376 r., przebudowany w XIX w., remontowany w 1958 r. Murowany z kamienia, jednonawowy, z wydzielonym prosto­kątnym  prezbiterium  i wieżą od  zachodu. We wnętrzu skromne wyposażenie barokowe. Na zewnątrz kościoła znajdują się epitafia barokowe z połowy XVIII wieku.