Litania do Patronki Parafii

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie elejson!

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże…

Duchu Święty, Boże …

Święta Trójco, Jedyny Boże…

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Barbaro…

Święta Barbaro, panno i męczenniczko…

Święta Barbaro, oblubienico Chrystusa…

Święta Barbaro, różo między cierniem bałwochwalstwa…

Święta Barbaro, ozdobo twego narodu…

Święta Barbaro, pobożna czcicielko Najświętszego Sakramentu…

Święta Barbaro, szafarko niebieskiego Pokarmu…

Święta Barbaro, karmiona Pokarmem wieczności…

Święta Barbaro, patronko umierających…

Święta Barbaro, nadziejo grzesznych…

Święta Barbaro, nauczycielko konających…

Święta Barbaro, ucieczko tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci…

Święta Barbaro, wspomożenie chorych…

Święta Barbaro, można opiekunko umierających…

Święta Barbaro, patronko na sądzie …

Święta Barbaro, nieustraszona w obliczu śmierci…

Święta Barbaro, trzymająca się Boga…

Abyśmy Bogu zawsze służyli czystym sercem, święta Barbaro…

Aby żadne cierpienie, ani nawet śmierć nie odrywały nas, grzesznych, od Jego miłości, święta Barbaro…

Abyśmy zawsze byli gotowi dzięki modlitwie i postawie na przyjęcie Boga, święta Barbaro…

Abyśmy byli wybawieni od nagłej i niespodziewanej śmierci, święta Barbaro…

Abyś nam konającym na pomoc przybyć mogła, wyjednaj nam to, święta Barbaro …

Abyś nam i wszystkim zmarłym pokój wiekuisty wyjednała, wyjednaj nam to, święta Barbaro…

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P: Módl się za nami , święta Barbaro

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw i w godzinie śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świetego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.