Nasi Duszpasterze

                                      PROBOSZCZ: Ks. mgr Ryszard Filipski

 

                                      WIKARIUSZ: vacat.