Adres do korespondencji

Parafia rzymsko-katolicka

pw. Św. Barbary

ul. Kardynała Wyszyńskiego 6

58-320 Walim

strzalki015Telefon:   74 8457344strzalki037

 

Proboszcz: T: +48 729 807 601
 
Wikariusz: T: +48 729 807 604
 
 
e-mil: parafia.walim@wp.pl