Adres do korespondencji

Parafia rzymsko-katolicka

pw. Św. Barbary

ul. Kardynała Wyszyńskiego 6

58-320 Walim

strzalki015Telefon:   74 8457344strzalki037