Żywy różaniec

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

UKŁAD RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

img143

TAJEMNICE RADOSNE
(Odmawia się w poniedziałki i soboty)

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA
(Odmawia się w czwartki)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemiana na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

TAJEMNICE BOLESNE
(Odmawia się we wtorki i piątki)

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga Krzyżowa
5. Śmierć na Krzyżu

TAJEMNICE CHWALEBNE
(Odmawia się w środy i niedziele)

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

 img56

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

1. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca świętego połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.

2. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych połączonych z odmawianiem Różańca oraz ze zmianą Tajemnic Różańcowych

3. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
6. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.
7. Włączanie się w parafialne dyżury modlitewne:

 

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, … jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”       (Jan Paweł II)

2013-10-18 18;53;35

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

                           (modlitwa przy zmianie tajemnic różańcowych)

      Wszechmogący Boże wejrzyj na swoje sługi, + które jednoczą się z Tobą w modlitwie różańcowej. Przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny Matki Twojego Syna + zlej na nich swoje obfite błogosławieństwo i łaskę. Spraw, aby posłuszni Ewangelii i umocnieni mocą Ducha świętego, + byli godnymi świadkami Chrystusa + a przez modlitwę różańcową umacniali Kościół. Niech Najświętsza Maryja Panna, + będzie dla nich najdoskonalszym drogowskazem do nieba.Który żyjesz i królujesz na wieli wieków. Amen.