Grupa charytatywna pod Patronatem Św. Faustyny

faustyna22Ewangelia na każdym kroku przypomina o służbie drugiemu człowiekowi, wskazując ją jako drogę do Królestwa Niebieskiego, podkreślając wartość miłości bliźniego. ” Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” /Mt 10, 37-40/.

Grupa charytatywna to ludzie którzy starają się robić coś pożytecznego dla bliźniego, swój czas i chęci przeznaczać na pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Celem pracy grupy jest pomoc duchowa i materialna ludziom potrzebującym. Staramy się rozpoznać, kto w naszej parafii jest w trudnej sytuacji osobistej i rodzinnej –  osobom starszym, chorym, samotnym oraz wszystkim potrzebującym, będących w kryzysowych sytuacjach rodzinnych i materialnych . Służba drugiemu człowiekowi, to nic innego jak bycie dobrym dla innych. Czyli pomaganie innym, na różne możliwe sposoby, bycie przy kimś w trudnych sytuacjach, służenie dobrym słowem, uśmiechem, lub po prostu bycie obok, gdy tego potrzebuje.

ZARZĄD GRUPY CHARYTATYWNEJ

Prezes – Pani Irena Sienkiewicz

Sekretarz – Pani Maria Nizioł

 NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA GRUPY:

Odwiedzamy osoby potrzebujące pomocy ( w domach lub ewentualnie w szpitalach) , pocieszamy ich, rozmawiamy o ewentualnej pomocy.  Każda osoba  jest traktowana indywidualnie .

Na Boże Narodzenie wykonujemy stroiki i roznosimy chorym.
Na święta rodzinom potrzebującym dajemy paczki żywnościowe.
Organizujemy zbiórkę żywności, środków czystości i odzieży, a następnie rzeczy zgromadzone rozdajemy potrzebującym.

Udzielamy pomocy rzeczowej, finansowej, zanosimy promień radości i nadziei chorym i samotnym. Środki, którymi dysponujemy, to ofiary składane przez parafian do puszek  w różnym okresie i okazji oraz kwoty składane przez darczyńców.

Jeżeli chciałbyś do nas dołączyć i przez swoją obecność i pomoc ubogim stawać się „DOBRYM JAK CHLEB” serdecznie zapraszamy .