Odnowa w Duchu Świętym

           

2                            Historia Odnowy w Duchu Świętym   

                             „Dobrego Pasterza w Walimiu”   

  Tworzymy wspólnotę, która bardzo mocno i wyraźnie wpisuje się w życie naszej parafii.

Jesteśmy grupą Odnowy w Duchu Świętym o imieniu” Dobry Pasterz”.

Tworzą ją osoby w różnym wieku, które pragną  uwielbiać Pana Boga w grupie i czynić – mocą Ducha Świętego – swoje życie coraz bardziej poddanym Jezusowi. Systematycznie spotykamy się w małych grupach, by dzieląc się życiem, wzajemnie wspierać się i umacniać obecnością Boga w naszej codzienności.

Każde spotkanie modlitewne jest inne, jego przebiegu nie da się z góry przewidzieć, a udział w nim wymaga od wszystkich uczestników poddania się prowadzenia natchnieniom Ducha Świętego, można doświadczyć, że to sam Bóg  prowadzi modlitwę. Dzieje się to przez żywą modlitwę i każdy ma możliwość wypowiedzenia modlitwy osobistej.

Co  roku  korzystamy wyjeżdżając na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym przygotowujemy czuwania, adoracje, apele, pielgrzymki i inne formy wg potrzeb parafii i wspólnoty.

 Służymy modlitwą wstawienniczą, podejmowaną w intencjach wszystkich chętnych, którzy się do nas zgłoszą .

W każdy wtorek o godz.  9.00 uczestniczymy we Mszy Świętej, pełniąc posługę liturgiczną następnie spotykamy się  w sali parafialnej, gdzie prowadzone jest spotkanie modlitewne.

Na spotkaniach tych wspólnie modlimy się, śpiewamy, rozważamy Słowo Boże, słuchamy  nauczania, wzajemnie umacniamy się w wierze świadectwem swojego życia, czyli działaniem Pana Boga w naszej codzienności.

Starając się realizować nadrzędne cele całego ruchu Odnowy w Duchu Świętym posługujemy w parafii i poza nią.

Oto niektóre z naszych posług:

Przygotowujemy posługę liturgiczną  na każdej mszy świętej a w pierwsze piątki miesiąca, adorujemy Najświętszy Sakrament w ciszy i jest odprawiana Msza Święta w podanej przez nas intencji  a w każdy piątek o godz.15.00 prowadzimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego przywołując słowa z Dzienniczka św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Przez następne lata do wspólnoty dołączały kolejne osoby ubogacając ją swoją wiarą i zaangażowaniem.    Co roku odbywają się Rekolekcje Ewangelizacyjne z Uzdrowieniem w trzech turnusach w okresie letnim i zimowym w Mokrzeszowie.

Członkowie wspólnoty mogą podjąć zobowiązania radykalnego, chrześcijańskiego stylu życia, zawarte w regule: „Nasze Credo” prowadzimy nauczanie związane z podejmowaniem „Naszego Credo” pogłębiamy naszą wiarę poprzez uczestnictwo w spotkaniach  na których ksiądz Proboszcz Stefan opiekun naszej wspólnoty przybliża nam i wyjaśnia  tematy z Katechizmu Kościoła Katolickiego, który zaczęliśmy we wrześniu 2012 roku i w dalszym ciągu będziemy prowadzić nauczania .

Co miesiąc prowadzone są spotkania dla księży opiekunów, liderów, animatorów, które odbywają się w Strzegomiu.

Formacja Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym prowadzona jest przez Odnowę Charyzmatyczną Diecezji Świdnickiej.

Bierzemy udział (każdego roku, w maju) w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze.

Odmawiamy różaniec w różnych intencjach wspólnoty, rodzin, parafii, ojczyzny (każdego dnia tygodnia prowadzi inna osoba)

Corocznie, w przeddzień Pięćdziesiątnicy, organizujemy  dla wszystkich chętnych, wyjazd na uroczystości Wigilii Zesłania Ducha Świętego w wyznaczonym  Kościele w  naszej Diecezji.

Podejmujemy co roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego   Duchową Adopcję dziecka poczętego ,aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia, tymi modlitwami jest jedna Tajemnica Różańca  świętego i  wyznaczona modlitwa.

Systematycznie spotykamy się w małych grupach, by dzieląc się życiem, wzajemnie wspierać się i umacniać obecnością Boga w naszej codzienności.

Diakonie:

Diakonia rozeznająca – spotkania w każdy wtorek, Zajmuje się słuchaniem, rozeznawaniem i przekazywaniem słów, które kieruje do nas Pan Bóg.

Osoby powołane do posługi w tej diakonii w sposób szczególny wezwane są do otwartości na natchnienia Ducha Świętego. Rozeznają Słowo Boże na spotkanie modlitewne oraz sytuację  wspólnoty.

Diakonia modlitwy wstawienniczej – spotkania   w sali parafialnej.

Podejmuje modlitwę za każdą osobę (nie tylko ze wspólnoty)  i jej intencje, która zwróci się z prośbą o taką modlitwę.

Diakonia liturgiczna – czuwa nad tym, aby na każdej Mszy Świętej była podjęta służba liturgiczna (czytania, dary, śpiew itp.) spotkania w każdy wtorek . Prowadzi modlitwę śpiewem na spotkaniach modlitewnych, przygotowuje śpiew na Mszę Świętą.

 Modlitwa śpiewem ożywia spotkania, czyni je bardziej radosnymi, spontanicznymi, jednoczącymi wspólnotę.

Diakonia wprowadzająca – czuwa nad tym, aby osoby nowo przybyłe do wspólnoty czuły się tu dobrze, aby mogły dowiedzieć się czegoś więcej o  funkcjonowaniu i strukturze naszej wspólnoty,  znaleźć odpowiedzi na nurtujące je pytania związane z charyzmatycznością w kościele .

Diakonia modlitwy – skupia osoby podejmujące modlitwę w nagłej potrzebie lub w intencjach indywidualnych osób. Z prośbą o modlitwę można zwrócić się w każdej chwili będąc pewnym, że zostanie ona podjęta.

Diakonia gospodarcza – to osoby troszczące się o finanse wspólnoty i wyposażenie w niezbędne środki. Podejmują też prace porządkowe w salce oraz podczas wspólnych przedsięwzięć , dni skupienia, itp.

We wrześniu 2012 r. nastąpiła zmiana, opiekunem wspólnoty został ks. Proboszcz Stefan Łobodziński, który wniósł ze sobą nowy entuzjazm, wiedzę, zapał i radość. Zmiany nastąpiły także w gronie odpowiedzialnych.

Kolejnym istotnym wydarzeniem we wspólnocie było podjęcie modlitwy wieczystej za kapłanów, tzw.  Apostolat „Margaretka” polegający na modlitwie za wybranego kapłana do końca życia.

Obecnie taką modlitwą obejmujemy :

Ojca Świętego Franciszka ( od 21.04.2013 r )

scan

biskupa Ignacego Deca ( od 2.12.2012 r )

 ks. proboszcza Stefana Łobodzińskiego ( od 20.11.2012 r )

 ks. wikarego Tomasza Nuckowkiego ( od 2.12.2012 r )

 ks. Michała Silera ( od 5.12.2012 r )

Spotkania modlitewne kończymy wspólnym odmówieniem modlitwy dziękczynno błagalnej do Matki Bożej, Jezusa, naszych Aniołów.

Spotkania modlitewne mają charakter otwarty- każdy może przyjść i pomodlić się razem z  nami. Ufamy słowom Jezusa, który zapewnił, że „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię moje tam jestem pośród nich”.

Doceniamy wagę modlitwy osobistej w zaciszu domowym, ale też doświadczamy wielu owoców i ogromu łask płynących z podejmowania modlitwy wspólnej. Nie jesteśmy wolni od różnych problemów i trosk życiowych, i właśnie wspólnota jest miejscem gdzie znajdujemy wsparcie, zrozumienie, gdzie są osoby, na których pomoc, modlitwę i dobre słowo zawsze możemy liczyć.

Zapraszamy również CIEBIE 🙂