Kościół parafialny w Walimiu

Kościół parafialny pw. Św. Barbary

11

Widok kościoła od ulicy Długiej

   Kościół parafialny św. Barbary pochodzi z 1548 roku i mieści się przy ulicy Wyszyńskiego w Walimiu. W 1777 roku dobudowano w nim wieżę. W wieży widnieje portal kamienny z (data w kluczu) o fantazyjnym wykroju.

 12 Dzisiejszy    widok portalu

Powstał jako kościół ewangelicki i w takiej służbie działał do 1654 roku. Jednonawowa budowla z wydzielonym węższym prezbiterium i potężną, kwadratową, oszkarpowaną wieżą na osi zwieńczona ostrosłupowym hełmem został przebudowany w latach 1803-04. Kościół pokryty został dwuspadowym dachem.

 

13

                     Widok kościoła od strony zakrystii.

Ściany boczne świątyni rozcinają trzy wysokie – półkoliście zamknięte okna.

Ołtarz główny zdobi obraz przedstawiający Św. Barbarę- męczennica trzyma w ręku miecz, przed nią unosi się anioł z hostią, zaś w tle widać basztę z trzema otworami okiennymi – odnoszącymi się do Trójcy Świętej.

 Obraz Św. Barbary w ołtarzu głównym .

 ba 1-crop

Cennym  elementem wyposażenia jest figura Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVIII wieku – znajduje się w ołtarzu głównym.

 15

 

 

 

Stacje Drogi Krzyżowej

16

 

 

 

 

 Obraz Miłosierdzia Bożego namalowany przez Pana A.Mleczkę

17

 

 

 

Na terenie nie należącym do parafii znajduje się klasycystyczna kaplica grobowa Klinberga z 1810 roku o frontonie nawiązującym do łuku triumfalnego. Wewnątrz kaplicy mieści się sarkofag i marmurowa figura. Elewację frontową zdobią kolumny w stylu zbliżonym do jońskiego.18

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Święta Barbaro módl się za nami