Straż Przyboczna Najświetszego Sakramentu

Najświętszy Sakrament – cud największy

                      monKażde dzieło Boże jest cudowne i pełne tajemnic niepojętych; wszelako Najświętszy Sakrament jest największym cudem, jaki Pan uczynił na ziemi.

Trzy osobliwie cuda ukryte są w tym świętym chlebie.

Najświętszy Sakrament jest największym cudem

                 Miłości –   Mądrości – Wszechmocy Boskiej

 Kościół żyje dzięki Eucharystii (…)”. W niej (…) „łączy się w pełni z Chrystusem i Jego Ofiarą utożsamiając się z duchem Maryi” (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia ). Podstawowym zadaniem – a przede wszystkim widzialną łaską i źródłem nadprzyrodzonej mocy Kościoła jako Ludu Bożego – jest trwać i stale postępować w życiu eucharystycznym, pobożności eucharystycznej, rozwijać się duchowo w klimacie Eucharystii” (Jan Paweł II, Redemptor hominis ).

Straż Przyboczna Najświętszego Sakramentu w Parafii pw. Św. Barbary w Walimiu jest zrzeszeniem wiernych świeckich, którzy pragną propagować cześć Najświętszego Sakramentu, pomagać w organizacji uroczystości kościelnych i życia wspólnotowego w parafii .

Szczegółowymi zadaniami Straży są:

1. Osobiste zaangażowanie podczas adoracji w czasie Świętego Triduum Paschalnego i innych adoracji eucharystycznych przewidzianych kalendarzem liturgicznym w parafii;

2. Podejmowanie zadań związanych z zabezpieczeniem porządku podczas parafialnych uroczystości religijnych ;

3.  Systematyczna troska o rozwój osobistego życia eucharystycznego poprzez pogłębienie życia modlitwy, studium nauki Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem problematyki eucharystycznej oraz pobożność adoracyjna;

Wzorem niech będzie nam Najświętsza Maryja Panna – „Niewiasta Eucharystii”, a Św. Barbara czcicielka Eucharystii a zarazem patronka naszej parafii, niech wstawia się za nami.

DSCF0175